Grać, śpiewać i tańczyć uczyliśmy się od wielu muzykantów, śpiewaków i śpiewaczek, tancerzy i tancerek. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Teraz nasza kolej, my powinnismy przekazywać ten dawny język wyrażania uczuć i doświadczania więzi. Proponujemy kilka rodzajów warsztatów na różnym poziomie zaawansowania:

Tańce Polski Nizinnej – warsztaty tańców polskich

30/06/2011


Powszechne niegdyś w Polsce tańce zostały prawie całkowicie zapomniane. Oprócz zaniku znajomości podstawowych kroków zmieniły się także nawyki ciała w tańcu, ekspresja tańczących i zubożały relacje pomiędzy nimi. A jest to sfera ogromnych możliwości. Poznanie prostych kroków tanecznych pozwala nie tylko na odkrycie tkwiącej w nich energii i radości, ale też umożliwia spontaniczną i kunsztowną improwizację poznawanymi sukcesywnie ozdobnikami. Udana zabawa wymaga od tancerzy orientacji w przestrzeni i kontaktu z wszystkimi tańczącymi. Tańczy się nie tylko w parze, ale także w całej grupie

Warsztaty tańców Polski Nizinnej składać się będą z czterech modułów:

  • Tańce korowodowe – chodzony, siemieniec, przytrampywanie;
  • Tańce wirowe po kole – kujawiak, oberek, wiwat – z wariantami i improwizacją;
  • Tańce „z figurami” i tańce–zabawy – kozak, dyna, kontro, krzyżok, polka;
  • Zabawy rytmiczne wprowadzające w specyfikę ludowego muzykowania.

Wprowadzenie tańców trójmiarowych zaczynamy od chodzonego i ćwiczeń rytmicznych. Tańce wirowe poznajemy stopniowo, w zależności od tempa najpierw kujawiaki, potem mazurki i oberki. Gdy taniec opanowany jest w stopniu podstawowym wprowadzamy niezbędne do tańczenia w grupie umiejętności jak wspólne wirowanie w czterech kierunkach, „na przetaku” i „po desce” Osobno wprowadzimy grane w tych samych rytmach tańce grupowe takie jak: dyna (trojak), podespan i inne.

Tańce dwumiarowe zaczynamy też od chodzonego tyle, że w odmianie rzeszowskiej, gdzie był on tańczony w takim metrum i poprzedzał polkę. Potem czas na kontro - wiejską odmianę kontredansa. W końcu poznajemy podstawowe kroki polki, wiwata i najtrudniejszego z nich :powolniaka