Grać, śpiewać i tańczyć uczyliśmy się od wielu muzykantów, śpiewaków i śpiewaczek, tancerzy i tancerek. Jesteśmy im bardzo wdzięczni. Teraz nasza kolej, my powinnismy przekazywać ten dawny język wyrażania uczuć i doświadczania więzi. Proponujemy kilka rodzajów warsztatów na różnym poziomie zaawansowania:

Muzyka Polski Centralnej – warsztaty instrumentalne i głosowe

30/06/2011

Nauka gry na skrzypcach – Janusz Prusinowski
Skrzypkowie radomscy